Обявления АИО

 

Заповед 376/19.09.2023 г. чл.99б, ал. 1 от ЗГР 

(публикувано на 19.09.2023 г.)

 


 

Заповед 368/15.09.2023 г. чл.99б, ал. 1 от ЗГР 

(публикувано на 15.09.2023 г.)

 


 

Заповед 351/01.09.2023 г. чл.99б, ал. 1 от ЗГР 

(публикувано на 01.09.2023 г.)

 


 

Заповед 336/28.08.2023 г. чл.99б, ал. 1 от ЗГР 

(публикувано на 28.08.2023 г.)

 


 

Заповед 282/27.07.2023 г. чл.99б, ал. 1 от ЗГР 

(публикувано на 28.07.2023 г.)

 


 

Заповед 278 чл.99б, ал. 1 от ЗГР 

(публикувано на 20.07.2023 г.)

 


 

Заповед 265/10.07.2023 г. по чл.405а от ИК

(публикувано на 11.07.2023 г.)

 


 

Заповед 207/06.06.2023 г. за назначаване на комисия по чл.99б от Закона за гражданската регистрация

(публикувано на 08.06.2023 г.)

 


 

Заповед 204/31.05.2023 г. за назначаване на комисия по чл.99б от Закона за гражданската регистрация

(публикувано на 08.06.2023 г.)

 


 

УВЕДОМЛЕНИЕ
ДО
ЖЕЧКА ГЕОРГИЕВА
ХРИСТИЯН ХРИСТОВ
ГР.ВАРНА
Във връзка със Заповед №1127/13.04.2023г. на Кмета на Община Варна, Ви уведомяваме, че е извършено заличаване в регистъра на населението на адресната Ви регистрация по постоянен и настоящ адрес: гр.Варна, ул. Мадара №7 ет.12 ап.57, с оглед несъответствие с изискванията на чл.92, ал.3 и чл.99, ал.1 от Закона за гражданската регистрация/ЗГР/.
Съгласно чл.99б, ал. 5 от ЗГР лице, чиято адресна регистрация по постоянен адрес е заличена, е длъжно в едномесечен срок от уведомяването му да подмени личните си документи.

 


УВЕДОМЛЕНИЕ
ДО
ДАНИЕЛ КОНДОВ
АЛЕКС КОНДОВ
ГР. ВАРНА
Във връзка със Заповед №1126/13.04.2023г. на Кмета на Община Варна, Ви уведомяваме, че е извършено заличаване в регистъра на населението на адресната Ви регистрация по постоянен адрес: гр.Варна, ул. „Петра” №2 ет.1 ап.3, с оглед несъответствие с изискванията на чл.92, ал.3 от Закона за гражданската регистрация/ЗГР/.
Съгласно чл.99б, ал. 5 от ЗГР лице, чиято адресна регистрация по постоянен адрес е заличена, е длъжно в едномесечен срок от уведомяването му да подмени личните си документи.

 


УВЕДОМЛЕНИЕ
ДО
АЛЕКСАНДЪР АВРАМОВ
ГР.ВАРНА
Във връзка със Заповед №1125/13.04.2023г. на Кмета на Община Варна, Ви уведомяваме, че е извършено заличаване в регистъра на населението на адресната Ви регистрация по постоянен и настоящ адрес: гр.Варна, ул. „Топра Хисар” №12 ет.4 ап.13, с оглед несъответствие с изискванията на чл.92, ал.3 и чл.99, ал.1 от Закона за гражданската регистрация.
Съгласно чл.99б, ал. 5 от ЗГР лице, чиято адресна регистрация по постоянен адрес е заличена, е длъжно в едномесечен срок от уведомяването му да подмени личните си документи.

 


Заповед 132/13.04.2023 г. за назначаване на комисия по чл.99б от Закона за гражданската регистрация

(публикувано на 14.04.2023 г.)

Заповед 131/13.04.2023 г. за назначаване на комисия по чл.99б от Закона за гражданската регистрация

(публикувано на 14.04.2023 г.)

Заповед 96/08.03.2023 г. за назначаване на комисия по чл.99б от Закона за гражданската регистрация

(публикувано на 08.03.2023 г.)

Заповед 89/07.03.2023 г. за назначаване на комисия по чл.99б от Закона за гражданската регистрация

(публикувано на 07.03.2023 г.)

Заповед 78/22.02.2023 г. за назначаване на комисия по чл.99б от Закона за гражданската регистрация

(публикувано на 22.02.2023 г.)

Заповед 77/21.02.2023 г. за назначаване на комисия по чл.99б от Закона за гражданската регистрация

(публикувано на 21.02.2023 г.)

Заповед 76/20.02.2023 г. за назначаване на комисия по чл.99б от Закона за гражданската регистрация

(публикувано на 20.02.2023 г.)

Заповед 17/11.01.2023 г. за назначаване на комисия по чл.99б от Закона за гражданската регистрация

(публикувано на 11.01.2023 г.)

Заповед 14/11.01.2023 г. за  заличаване на адресна регистрация по чл.46, ал.1, т.6 от ЗМСМА

(публикувано на 11.01.2023 г.)

Заповед 12/11.01.2023 г. за назначаване на комисия по чл.99б от Закона за гражданската регистрация

(публикувано на 11.01.2023 г.)

 

 

 

 

 

 

 

Background Image

Header Color

:

Content Color

: