Обявления СИД

Често задавани въпроси - Дирекция СИД


СЪОБЩЕНИЕ

ДО
И.М.Д. с адрес: гр. Варна, ул. „Г. Бакалов” №17, вх.5;
К.И.Т. с адрес: гр. Варна, ул. „Н. Михайловски” №1;
И.А.Ч. с адрес: гр. Варна, С.О. „Траката” ул.6, №48;
М.Х.А. с адрес: гр. Варна, С.О. „Манастирски рид 517-2” №603;
Ю.К.Д. с адрес: гр. Варна, ул. „Прилеп” бл.4, вх.1;
М.Г.К. с адрес: гр. Варна, ул. „Тодор Димов” №15;
Е.П.Ж. с адрес: гр. Варна, ж.к. „Изгрев” бл.38;
И.А.Г. с адрес: гр. Варна, бул. „В. Левски” 7, вх.А;
П.К.П. с адрес: гр. Варна, ул. „Евл. Георгиев” 20, вх.Б;
Б.И.Б. с адрес: гр. Варна, ул. „Св. Ирина” 14, вх.А;
Е.Г.Г. с адрес: гр. Варна, ж.к. „Изгрев” 38, ет.5;
М.В.В. с адрес: гр. Варна, ул. „Кокиче” 9;
В.Р.В. с адрес: гр. Варна, ул. „Дубровник” 16;
П.Д.М. с адрес: гр. Варна, ул. „Дж. Баучер” 1;
Т.З.М. с адрес: гр. Варна, ул. „Лозенград” 3, вх.Б;
И.С.Д. с адрес: гр. Варна, ул. „Евл. Георгиев” 21, вх.А;
С.Я.Д. с адрес: гр. Варна, ул. „Дружба” 10, вх.Б;
А.Р.С. с адрес: гр. Варна, ул. „Карамфил” 13, вх.Б;
Т.Н.М. с адрес: гр. Варна, ул. „В. Друмев” 36, вх.В, ап.5;
П.Н.Я. с адрес: гр. Варна, ул. „Нарцис” 1;
Б.М.М. с адрес: гр. Варна, ул. „П.Райчев” 4, вх.Ж;
М.Й.И. с адрес: гр. Варна, ул. „Н. Геров” 70, вх.А;
П.Г.М. с адрес: гр. Варна, ул. „Прилеп” 2, вх.11;
Т.С.А. с адрес: гр. Варна, ул. „В.Друмев” 7;
П.Х.Х. с адрес: гр. Варна, ул. „Дружба” 8, вх.А;
И.Ж.В. с адрес: гр. Варна, ул. „Баучер” 3, вх.В;
П.П.П. с адрес: гр. Варна, ул. „Гладстон” 2, вх.В;
М.С.Н. с адрес: гр. Варна, ул. „В.Друмев” 36, вх.А;
А.Й.И. с адрес: гр. Варна, ул. „Н. Геров” 70;
Д.К.Д. с адрес: гр. Варна, бул. „Ген. Колев” 100, вх.Г;
Т.Р.У. с адрес: гр. Варна, ул. „Д-р Басанович” 19, вх.В


Уведомяваме Ви, че на основание чл.9 от „Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване и продажба на общински жилища” /НУРУЖНГНПОЖ/, ежегодно се извършва актуализация на картотеката на включените в нея крайнонуждаещи се от жилища граждани в Район „Приморски”.
С оглед на гореизложеното, Ви напомняме за задължението Ви по чл.7, ал.2 от НУРУЖНГНПОЖ, за подаване на декларация в едномесечен срок, при настъпила промяна в декларираните от Вас обстоятелства и данни по чл.4, ал.1 и ал.2 от НУРУЖНГНПОЖ.
Моля, да имате предвид, че при неспазване изискването на чл.7, ал.2 от Наредбата, гражданите се изваждат от картотеката с решение на Комисията по чл.6, ал.1 от НУРУЖНГНПОЖ.

 

 


 

СПИСЪК

на местата за разполагане на информационни материали – афиши, плакати, обяви, съобщения и др. на територията на Район „Приморски”


І. Цилиндрични тела:
1.    бул.”Осми прим.полк”, сп.”Явор”, пос. Център – 1 бр.
2.    бул.”Княз Борис І”, сп.Делфинариум”, пос. Център – 1 бр.
3.    бул.”Княз Борис I” пос. Зл. пясъци  - спирка „Акациите”
4.    бул.”Княз Борис I” пос. Център, спирката пред хотел „Димят”-1 бр
5.    бул.”Васил Левски” на спирката на Базар „Левски”(от двете страни на булеварда) – 2 бр
6.    бул.”Васил Левски”, сп. „Дубровник” посока РИОКОЗ– 1 бр
7.    бул.”Васил Левски”, сп. РИОКОЗ, посока кварталите– 1 бр
8.    бул.”Хр. Смирненски”, вятърна мелница -1 бр
9.    ул.”Мир”, сп.”Мир” – 1 бр
10.    ул.”Студентска”, сп.”Студентска” срещу  ТУ – 1 бр
11.    ул.”Студентска”, сп.”Петър Райчев” – 1бр
12.    ул.”Евлоги Георгиев”, спирка ИУ – 1бр
13.    ул.”Евлоги Георгиев”, спирката на обръщача на автобусите – 1 бр
14.    ул.”Железни врата”, кръстовище  с ул.”Дубровник” -1 бр
15.    Кръстовище на бул.”Цар Освободител” и бул.”Осми Приморски полк”
16.    Кръстовище на бул.”Осми Приморски полк” и бул.”Чаталджа”
17.    Кръстовище на бул.”Ген. Колев” и бул.”Чаталджа”
18.    бул.”Осми Приморски полк” - спирката пред НАП
19.    кв.”Виница”, сп.”Чешмата” -1 брІІ. Табла
1.    кв.”Виница”, сп.”Центъра” - 1 бр
2.    кв.”Виница”, сп.”Черно море” - 1 бр

 

 

 

 

 

 

Background Image

Header Color

:

Content Color

: