Телефонен указател

 
  Име, фамилия Длъжност Етаж/Стая телефон  
  Петя Проданова
Кмет ІІІ-39 359-100
ф.303-110
 
  Пламен Боев Заместник - кмет ІІІ-38 359-103  
  Веселин Василев Заместник - кмет ІІІ-49 359-107  
  Марияна Малчева Заместник - кмет ІІІ-42 359-154  
  Владимир Манасиев Заместник - кмет ІІІ-46 359-123  
  Живко Желязков Секретар на район ІІІ-40 359-161  
  Валентин Койчев Главен архитект на район ІІ-26 359-138  
  ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ 
  Александра Пейчева Старши специалист "Администр. услуги" І-16 359-135  
  Антоанета Стоянова - Атанасова Гл.специалист "Администр. услуги" І-16 359-135  
  Галина Иванова Ст. специалист "ЕСГРАОН" І-16 359-162  
  Лариса Соловьова Специалист "Информатор Приемна" І-16 359-162  
  Диана Александрова Специалист "Деловодител" І-16 359-134  
  Галина Върбанова Специалист "Инкасатор - плащания" І-16 359-116  
  Славка Петкова Специалист "Събираемост касови приходи и касиер" І-16 359-115  
  Милена Григорова Изпълнител "Касиер - приходи" І-16 359-116  
  ДИРЕКЦИЯ "АДМИНИСТРАТИВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ"
  Десислава Михайлова Директор ІІІ-41 359-129  
  Веселин Михайлов Главен юрисконсулт ІІІ-48 359 127  
  Стела Атанасова Старши специалист АТО ІІІ-39 359 100  
  Желязко Желязков Главен експерт "Системен администратор" ІII-43 359 157  
  Маргарита Вощинарова Гл. специалист "ЕСГРАОН" ІІ-17А 359 108  
  Надя Драгиева Главен експерт "ЕСГРАОН и ГС" ІІ-17А 359 108  
  Пенка Величкова Гл.специалист АУ ІІІ-45 359 101  
  Петранка Пеева Главен експерт. "Човешки ресурси" І-10 359 104  
  Наталия Ганчева Специалист. "Човешки ресурси" І-10 359 104  
  Димитричка Демирова Ст. експерт ЕСГРАОН и ГС ІІ-17 359 109  
  Мария Митева Старши експерт "Гражд. състояние" ІІ-17 359 109  
  Нели Димова Гл. спец. "Гражд.състоян." ІІ-17 359 110  
  ДИРЕКЦИЯ "ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНИ И СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ"
  Елена Димитранова  Директор Дирекция ІІІ-37 359-111  
  Ваня Халачева  Гл. счетоводител ІІІ-44 359 119  
  Галина Данева Гл.експ. "Финанси и бюджет" ІІІ-50 359-112  
  Маринела Христова Счетоводител ІІІ – 50 359 117  
  Лиляна Бончева Ст. инспектор "КПТД" ІV-54 359 106  
  Ивалина Христова  Ст. инспектор КБП
ІV-55

359 113
 
  Цветелина Овчарова Гл. инсп. "Контр. бюджетни пр. и СФУК"
ІV-55

359 113
 
  Елена Гроздева Мл. експ. ТРЗ и касиер ІІІ – 36 359 114  
  Димитър Енчев Старши експерт ОПЗН и домакин ІV – 79 359 131  
  Георги Андонов Изпълнител ІV    
  Асен Николов Изпълнител УТО ІII    
  ДИРЕКЦИЯ "АДМИНИСТРАТИВНО И ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ - ВИНИЦА"
  Венелин Дяков Директор  

342-007

0885 891105

 
  Илияна Добрева Главен експерт ПР   342-007  
  Пламена Александрова Старши експерт ПР   342-007  
  Добринка Рускова Старши експерт "ЕСГРАОН и ГС"   341-971  
  Диана Янева  Главен специалист "Административни услуги и приходи"   341-971  
  Галин Киров Главен специалист ”Поддръжка чистотата на общиски територии”  

341-601

0885 493346

 
  ДИРЕКЦИЯ "УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА"
  Калин Илиев Директор ІІ-22 359-121  
  Ваня Спасова Главен инженер ІІ-25 359-139  
  Весела Атанасова Главен юрисконсулт ІІ-26 359-138  
  Иван Жулев Гл.експерт "Участъков архитект" ІІ-32 359 126  
  Сергей Димитров Гл.експерт "Участъков архитект" ІІ-31 359-136  
  Ася Събева Гл. специалист ПЧОТ ІІ-29 359-145  
  Елина Илиева Специалист "Инженерна инфраструктура" ІІ-29 359-145  
  Милена Илчева Гл. специалист ПЧОТ II-20 359-140  
  Боряна Георгиева Гл. специалист УТ II-20 359-140  
  Албена Перец Гл.специалист "Участъков техник" ІІ-21 359-141  
  Мария Стефанова Старши експерт "Участъков техник" ІІ-22 359-141  
  Румяна Тодорова Гл.специалист "Геодезист" ІІ-28 359-144  
  Маргарита Рачева Главен специалист ”Поддръжка чистотата на общински територии” ІІ-28 359-144  
  Снежана Славова Главен специалист "Геодезист" ІІ-29 359-145  
  Елена Начева - Кючукова Главен експерт "Архитект" ІІ-31 359-136  
  Веселина Димитрова Главен специалист ”Поддръжка чистотата на общински територии” ІI-27  359-146  
  Васил Павлов Главен експерт ”Инженер” ІI-27  359-146  
  Златина Славова Старши експерт "Регистрация строежи" ІІ-23 359-143  
  Ирина Станева Главен експерт "Техническа инфраструктура" ІI-23 359-143  
  Петя Добрева Главен експерт "Озеленяване" ІI-24 359-105  
  Гергана Димитрова

Мл.експерт "Озеленяване"

ІI-24 359-105  
  Валя Михайлова Поддръжка чистота на общински територии ІІ-25 359-139  
  Еленка Димитрова Специалист АТО ІІ-32 359-126  
  Теодора Божанова Главен експерт "Участъков техник" АТО-Виница 341 601  
  ДИРЕКЦИЯ "ОБЩЕСТВЕН РЕД И КОНТРОЛ"
  Ирена Иванова Директор дирекция ІV-78 359-133  
  Снежана Йорданова Старши инспектор "Контрол ТД" ІV-72 359 122  
  Делян Грудев Старши инспектор "Контрол строителство" ІV-63 359 120  
  Николай Радев  Инспектор "Контрол ТД" ІV-54 359 106  
  Николай Кенаров Старши инспектор "Контрол строителство" ІV-62 303 342  
  Албена Николова Инспектор "Контрол строителство" ІV-62 303 342  
  Цветан Цанков Ст. юрисконсулт ІV-80 359 155  
  Петър Петров  Инспектор "Екология и КД" ІV-77 359 149  
  Боримир Тодоров Инспектор "Контрол строителство" ІV-62 303 342  
   Найден Стефанов Инспектор "Екология и КД" ІV-77 359 149  
  Ваня Иванова Старши инспектор "Контрол строителство" ІV-80 359 155  
  Ирина Петкова Главен инспектор "Еколог.контрол" ІV-76 359-158  
  Златомира Карамфилова Главен инспектор "Еколог.контрол" ІV-76 359-158  
  Анелия Станева Старши инспектор "Еколог. контрол" ІV-79 303-235  
  Ива Ганчева - Даскалова Инспектор "Контрол строителство" II-20 359-140  
  Златина Димитрова Старши инспектор "Контрол търговска дейност"
ІV-72

359 122
 
  Иван Цанев Главен инспектор "Контрол строителство"
ІV-63

359 120
 
  Найден Стефанов Инспектор ЕКД IV-79 303-235  
  Христо Христов Изпълнител „Шофьор и ОРК“ ет. 1    
  ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО - ИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ"
  Румяна Цветкова Директор ІІ – 33 359 102  
  Пламена Маркова Секретар МКБППМН ІII - 47 359 128  
  Милена Маджарова Главен експерт РД и социални дейности ІІ – 18 359 125  
  Даниела Стоянова Главен експерт "Търг.и рек д-ст" ІV - 56 359-124  
  Петя Москова Главен експерт "Търг.и рек. д-ст" ІV – 56 359 124  
  Десислава Велева Главен експерт "Собственост и ЖН" ІI – 19 359 118  
  Доротея Парушева - Атанасова Старши експерт "Собственост и ЖН" ІI – 19 359 118  
  Вяра Георгиева Гл. специалист "Социални дейности" ІІ – 18 359 125  
  Христина Петрова Старши юрисконсулт III - 48 359 127  
  Радка Манолова Старши експерт "Архив" ІV – 64 359 130  
  Анета Иванова Гл. спец. "Архив" ІV – 64 359 130  
  Таня Константинова Старши експерт. "Връзки с обществеността и социална политика" ІII – 47 359 128  
    Дежурен - пропуск I 359 151  
    Дежурен по район I 303 059  
    ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА III - 35    
    ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА IV - 53 303 329  

 

 

 

 

 

 

Background Image

Header Color

:

Content Color

: