Банкови сметки

 Уважаеми съграждани, За Ваше улеснение изписваме сметките, по които могат да се плащат различните видове услуги и такси, дължими на район "Приморски"

 

 • За услуги и такси
  IBAN BG59 CECB 9790 3124 1273 00
  BIC CECBBGSF
  ЦКБ ВАРНА
  РАЙОН "ПРИМОРСКИ"
 • За плащания по Закона за собствеността и ползването на земеделски земи и плащания съгласно Наредба за условията и реда за прокопаване на елементите на техническата инфраструктура
  BG 50 CECB 9790 3324 1273 00
  BIC CECBBGSF
  ЦКБ ВАРНА
  РАЙОН "ПРИМОРСКИ"

 

 

 

 

 

 

 

 

Background Image

Header Color

:

Content Color

: