Международно сътрудничество

 

ДОБРЕ ДОШЛИ В РАЗДЕЛА, ПОСВЕТЕН НА МЕЖДУНАРОДНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО НА РАЙОН "ПРИМОРСКИ"!

 

Район "Приморски" поддържа контакти с район "Будафок – Тетени", град Будапеща, Унгария. Тези контакти се развиват благодарение на сключения мемурандум за приятелско сътрудничество, който регламентира отношенията между двата района.

УНГАРИЯ, ГРАД БУДАПЕЩА, ХХII РАЙОН "БУДАФОК-ТЕТЕНИ"

кметство Будафок, Унгария  панорамна снимка

Разположен е в югозападната част на Будапеща. Река Дунав играе важна роля за живота на населението. Районът се състои от 4 части – Budateteny, Baross, Teler, Nagyteteny. След 1880 година населението бележи естествен прираст с новозаселили се, повечето от които са германци.
 

Днес район "Будафок" има население около 57 хиляди души. Районът излъчва магнетично настроение. Съхранил е в сърцевината си старото, дългогодишната си история и същевременно приветства новото и модерно звучене.В него се преплитат спокойствието и оживлението.Трайни впечатления оставят улиците, площадите, сградите и забележителностите. Индустриалното развитие започва в края на ХIХ век. Съществуващата система от изби дава възможност за развитието на търговия с вино и появата на дестилационна система. Това определя и района като винарски център. В "Будафок" работи завод за шампанско , известно в цял свят. Тук е разположен и Тропикариумът, който пресъздава атмосфера на екзотична джунгла. Атрактивен е и традиционният Фестивала на виното, провеждан ежегодно в район „Будафок”. Кмет на район "Будафок-Тетени" е г-н Аттила Саболч.

 

HUNGARIA

BUDAPEST XXII код 1221

kerúlet ŐNKORMĀNYZATA

BUDAFOK – NAGY TÈTÉNY Szabolcs Attila polgārmester

tel : 0036 – 1 229 26 20

fax: 0036 - 1 229 26 97

 

Поздравително писмо до г-жа Петя Проданова (Кмет на район "Приморски") от г-н Атила Саболч (Кмет на район "Будафок - Тетени") - отвори

ЕЖЕГОДЕН ФЕСТИВАЛ НА ВИНОТО РАЙОН "БУДАФОК - НАДТЕТЕНИ" , град БУДАПЕЩА

z 003 z 008

z 010 z 009

z 014 z 015

z 018 z 021

z 030 z 038

z 134 z 136

z 144

 

 

 

 

 

 

Background Image

Header Color

:

Content Color

: