Административна схема

Кмет

ПЕТЯ ПРОДАНОВА

тел.: 359 100

Приемен ден: Четвъртък от 09:00 до 12:00

записване за Приемен ден:

етаж III, стая 39; на тел. 359 100;

сайта на Район "Приморски"

Заместник-Кмет
ПЛАМЕН БОЕВ
тел.: 052/359 103
Приемен ден:
Понеделник
от 09:00 до 12:00ч.
 
Заместник-Кмет
МАРИЯНА МАЛЧЕВА
тел.: 052/359 154
Приемен ден:
Вторник
от 09:00 до 12:00ч.
Заместник-Кмет
ВЛАДИМИР
МАНАСИЕВ
тел.: 052/359 123
Приемен ден:
Сряда
от 09:00 до 12:00ч.
 Заместник-Кмет
ВЕСЕЛИН ВАСИЛЕВ
тел.: 052/359 107
Приемен ден:
Четвъртък
от 09:00 до 12:00ч.
Секретар
ЖИВКО ЖЕЛЯЗКОВ
тел.: 052/359 161
Приемен ден:
Петък
от 09:00 до 12:00ч.
Директор на
Дирекция
"Административно и информационно обслужване"
Директор:
Десислава 
Михайлова
тел.: 052/359 129
Приемен ден:
Всеки работен ден от 8:30 ч. до 12:30 ч.
Директор на
Дирекция
"Финансово - счетоводна и стопанска дейност"
Директор:
Елена Димитранова
тел.: 052/359 111
Приемен ден:
Всеки работен
ден от 8:30 ч. до 12:30 ч.
Директор на
Дирекция
"Социално-икономическа дейност"
Директор:
Румяна Цветкова
тел.: 052/359 102
Приемен ден:
Всеки работен ден от 8:30 ч. до 12:30 ч.
Директор на
Дирекция
"Обществен ред и контрол"
Директор:
Ирена Иванова
тел.: 052/359 148
Приемен ден:
Всеки работен ден от 8:30 ч. до 12:30 ч.
Директор на
Дирекция
"Устройство на територията"
Директор:
Калин Илиев
тел.: 052/359 121
Приемен ден:
Всеки работен ден от 8:30 ч. до 12:30 ч.
Директор на
Дирекция
Административно техническо обслужване "Виница"
Директор:
Венелин Дяков
тел.: 052/342 007
Приемен ден:
Всеки работен ден от 8:30 ч. до 12:30 ч.
 Главен архитект
Валентин Койчев
тел.: 052/359 138
 
Приемен ден:
 
Понеделник от 09:00 до 12:00ч.
Записване за Приемен ден:
етаж 3, стая 39;
на тел. 359 100
 

Главен инженер

Ваня Спасова тел.: 052/359 139

Приемен ден:

Понеделник от 09:00ч. до 12:30ч. Четвъртък от 09:00ч. до 12:30ч.

 
 

Служители във всички Дирекции на Район "Приморски"

Приемни дни:

Понеделник и четвъртък от

08:30 до 12:30 ч.

Център за
Административно
обслужване

тел.: 052/359 115
тел.: 052/359 116
тел.: 052/359 134
тел.: 052/359 135

 

 

 

 

 

 

 

Background Image

Header Color

:

Content Color

: