За района

На 12 юли 1995 г. 37 – то Народно събрание приема  Закона за териториалното деление на Столична община и големите градове. Съгласно този нормативен документ в Община Варна се закриват функциониращите до тогава четири кметства : „Одесос“, „Приморски“, „Младост“ и „Аспарухово“ и се създават пет района: „Одесос”, „Приморски”, „Младост”, „Аспарухово” и „Владислав Варненчик”. Законът регламентира и следните  граници на Район „Приморски“:  Черно море, канал на Северен плаж, бул. „Цар Освободител“, бул. „Христо Смирненски“, ул. „Прилеп“, до и по землищната граница на с. Каменар, до и по границата на Община Варна с Община Аксаково. Районът е разположен в североизточната част на Варна и по данни от преброяването, извършено през 2011 г. със своите 105340 жители е третият по население район в страната, след софийските  „Люлин“ и „Младост“ . 7 години по – късно, през декември 2017 – та, по данни на Националния статистически институт и според официалната адресна регистрация, населението на „Приморски“ вече е109 181 жители.Териториално, заедно с 12 – те Селищни образувания  / СО / „ Акчелар“; „Телевизионна кула“; „Сотира“; „Добрева чешма“; „Перчемлията“; „Виница – Север“; „Траката“; „Ваялар“; „Горна Трака“; „Ален мак“; „Манастирски рид, бялата чешма и дъбравата“; и „Дели Сава“    с обща площ от 5110 хектара  е       най – големият район в страната. Към него принадлежат и международните курорти "Златни пясъци", "Св. Св. Константин и Елена" и "Чайка", където ежегодно летуват хиляди туристи от страната и чужбина.
    
Петте висши учебни заведения, Икономически, Технически, Медицински и Свободен университети  и Висшето  Военно-морско училище прибавят към облика на Район „Приморски“ и щрих на важен университетски и научен център с национално значение. Характеристиката му на образователно средище се допълва и от 22 – те  основни и средни,  общински и частни училища, както и 17 – те детски заведения.

 На територията на Район „Приморски“ са разположени  и най – големите във Варна държавни, общински и частни  болнични заведения като : Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Света Марина“, Многопрофилна болница за активно лечение „Света Анна“ и Център за спешна помощ, Специализирана болница по очни болести за активно лечение, Специализирана болница по акушерство и гинекология  за активно лечение  „Проф. д – р Димитър Стаматов“, Многопрофилна болница за активно лечение – Варна към Военномедицинска академия, Диагностичните центрове № 4 и „Чайка“, Медицинският комплекс „Майчин дом“, Специализираната очна клиника „Свети Николай Чудотворец“,   Университетски медико – дентален център.Тук са и такива важни структури, свързани с хигиената, общественото здраве, екологията и инфраструктурата като: Регионална здравна инспекция към Министерство на здравеопазването, Районна здравно осигурителна каса,  Регионалната инспекция по опазване на околната среда и водите, Териториална служба по геодезия, картография и кадастър, Регионална дирекция национален строителен контрол…
Емблематичния Дворец на културата и спорта е естествено средище на многобройни национални и международни културни, конгресни и спортни прояви.
Голяма част от територията на Район „Приморски граничи и принадлежи на  Морската градина – парк, който е не само най – големият във Варна, но се нарежда и сред най – големите на Балканския полуостров. Тук  е и  единственият в страната делфинариум. Сред най – големия горски масив по Черноморието, този на Природен парк „Златни пясъци“, обявен за защитена територия, се намира средновековната обител – Скалният  Аладжа манастир, отнесен към периода  XII-XIV в. Сред интересните обекти в „Приморски“, които са привлекателни за посещения както от екологична, така и от историческа гледна точка прибавяме Ботаническата градина към Българската академия на науките и Двореца Евксиноград.
Събрал в себе си история и съвременност днес Район „Приморски“ е утвърден курортен, образователен, научен и търговски център, който в резултат на активното модерно жилищно строителство на територията му и подобряването  на обслужващата инфраструктура е едно предпочитано и добро място за живеене, бизнес и отдих.

 

 

 

 

 

 

 

 

Background Image

Header Color

:

Content Color

: