Здравеопазване

РИОКОЗ - Варна                                                              

 • Адрес: ул. "Брегалница", № 3
 • Тел.:634 019

Курортна поликлиника-ДКЦ”Чайка”

 • Адрес: "Н. Вапцаров", № 2
 • Тел.:302 311, 302 309
 • Факс:302 325

МБАЛ “Св.Ана”

 • Адрес: бул. "Цар Освободител ",№100
 • Тел.: 21341
 • Факс:237 115

МБАЛ “Св.Марина”

 • Адрес: бул. "Хр. Смирненски", № 1
 • Тел.:302 851
 • Факс:302 874

Специализирана болница по очни болести и активно лечение

 • Адрес: ул. "Дойран",№15
 • Тел.:634 901
 • Факс:634 096

ВМА”Болнична база за активно лечение”

 • Адрес: бул. "Хр. Смирненски"
 • Факс:302 650

СБАГАЛ  /АГ/

 • Адрес: бул. "Цар Освободител",№ 150
 • Тел.: 613 798, 613 789
 • Факс:613 797

Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар”Д-р Марко Марков”ЕООД

 • Тел.: 614 142
 • Факс: 614 141

В М И”проф.д-р П.Стоянов”

 • Адрес: ул. "М. Дринов", № 55
 • Тел.:650 019

 

 

 

 

 

 

Background Image

Header Color

:

Content Color

: