Училища

ОУ “ П. Волов”

 • Адрес: кв. “Виница”, ул. "Св. Димитър Солунски" №4
 • Тел. на директора: 052/ 469 989

ОУ “ Г.С.Раковски”

 • Адрес: жк.”Чайка
 • Тел. на директора: 052/ 302-359
 • Тел.: 052/ 302-358

ГПЧЕ ”Й. Екзарх”

 • Адрес: жк.”Чайка”
 • Тел. на директора: 052/ 302-373
 • Тел.: 052/ 302-361

ОУ “Ч.Храбър”

 • Адрес: ул. “Студентска” №1
 • Тел. на директора: 052/ 303-284
 • Тел.: 052/ 303-230

III ОУ "Ангел Кънчев"

 • Адрес: ул. “Роза” №23
 • Тел. на директора: 052/ 303-638
 • Тел.: 052/ 303-632

МГ “Д-р П. Берон”

 • Адрес: жк. “Чайка”
 • Тел. на директора: 052/ 302-106

ОУ “Ст. Караджа”

 • Адрес: ул. “Братя Бъкстон” №11
 • Тел. на директора: 052/ 613-759
 • Тел.: 052/ 613-767

СОУ “В. Друмев”

 • Адрес: ул.“Л. Каравелов” №60А
 • Тел. на директора: 052/ 655-592
 • Тел.: 052/ 655-592

СОУ “ Н. Геров”

 • Адрес: ул. “Царевец” №1
 • Тел. на директора: 052/ 302-423
 • Тел.: 052/ 302-423

І ЕГ

 • Адрес: ул. “Подвис” №29
 • Тел. на директора: 052/ 301-235
 • Тел.: 052/ 303-785

ІV ЕГ

 • Адрес: сп. “Почивка”
 • Тел. на директора: 052/ 385-321
 • Тел.: 052/ 385-320

Спортно училище "Г. Бенковски"

 • Адрес: жк. “Чайка”, ул. "Рупи" 1
 • Тел. на директора: 052/ 810-101
 • Тел.: 052/ 301-891

Професионална гимназия по туризъм, "Проф. Асен Златаров"

 • Адрес: ул.“Н. Геров” 1
 • Тел. на директора: 052/ 642-667

Професионална гимназия по текстил и моден дизайн

 • Адрес: бул."Осми Приморски полк"
 • тел. на директора: 052/ 303-115

Професионална гимназия ХВП и ХТ

 • Адрес: спирка "Почивка"
 • тел. на директора: 052/ 303-665
 • тел: 052/ 303-661

 

 

 

 

 

 

Background Image

Header Color

:

Content Color

: