Дирекция "Социално-икономическа дейност"

Услуги

Прикачени файлове

Заявление за подновяване на наемните правоотношения

Заявление за незаверено копие на документи съхранявани в "Архив"

ИСКАНЕ за издаване на заверени копия на документи, съхранявани от Органа по настойничеството и по попечителството

Заявление за назначаване на настойничество / попечителство по чл.173, ал.2 от СК (по право)
Заявление за промяна в настойническия / попечителския съвет по чл.160 от СК
Заявление за учредяване на настойнически съвет
/назначаване на попечител и заместник попечител/ и издаване на удостоверение
Заявление-декларация за нуждаещи се от жилище
Заявление за крайнонуждаещите се от жилища граждани в район "Приморски"
Искане за поставяне на рекламно - информационен елемент (РИЕ)
Заявление - декларация за безплатна обществена трапезария
Заявление за търговия на открито със сезонни стоки
Заявление за търговия от превозно средство
Заявление за поставяне на павилион по чл.56 от ЗУТ
Заявление за ползване по $17 от ПР на ЗУТ
ЗАЯВЛЕНИЕ за заверка на копие на документация от технически архив

 

 

 

 

 

 

 

Background Image

Header Color

:

Content Color

: