МЕХАНИЗЪМ ЗА ЛИЧНА ПОМОЩ

Информация за включване в механизма лична помощ

Уведомяваме всички потребители на услугата "Личен асистент" по споразумение между Агенция за социално подпомагане и район „Приморски“ при Община Варна, че следва да подадат заявление в Дирекция „Социално подпомагане“ гр.Варна по настоящ адрес за изготвяне на индивидуална оценка на потребностите от лична помощ и направление за ползване.

Във връзка с изпълнение на Наредба № РД-07-7 от 28.06.2019 г. за включване в механизма лична помощ се приемат заявления от граждани за:

1. Ползватели на услугата „Лична помощ“

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за включване н механизма лична помощ по реда на Закона да личната помощ


2. Асистенти

ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ за кандидатстване за личен асистент

ДЕКЛАРАЦИЯ от кандидатите за асистент


Заявленията се подават в деловодството на район “Приморски“ гр.Варна, ул. “Ген.Колев“ № 92, партер в рамките на работното време

 

 

 

 

 

 

Background Image

Header Color

:

Content Color

: