Местни избори 29.10.2023

 

 

В срок до 14.10.2023 г. ЗАЯВЛЕНИЕ за гласуване с подвижна избирателна кутия могат да подадат избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия.

Когато избирателят не е подал заявление в указания по-горе срок, може да гласува с подвижна избирателна кутия, ако заяви това не по-късно от 5 дни преди изборния ден – 23.10.2023 г. и при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна секционна комисия.

Заявлението (Приложение № 17-МИ) трябва да е саморъчно подписано и може да бъде подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или електронно заявление със същото съдържание по електронната поща на съответната общинска администрация по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е подадено заявление по чл. 36 ИК за гласуване по настоящ адрес и лицето е вписано в избирателния списък по настоящия му адрес.

При подаване на електронно заявление не се изисква електронен подпис.

В заявлението се посочват имената на избирателя, ЕГН/личен номер, постоянният адрес /адрес на пребиваване или настоящият адрес, когато е направено искане по чл. 36 ИК

Начини за подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия:
1/ В Центъра за административно обслужване на районната администрация на бул.“Ген.Колев“ №92 и на ул. „Цар Борис III” №35 Б, вх. 1 в кв.“Виница“.
2/ По електронен път чрез Единния портал за достъп до електронни административни услуги на следния адсрес: https://egov.bg/
“Вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия”, Идентификатор на услуга: 3304
3/ На електронната поща на Район „Приморски“
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 


 

ВАЖНИ СРОКОВЕ

До 14.10.2023 г. избирател заявява да гласува по настоящ адрес;
До 14.10.2023 г. избирател заявява да гласува с подвижна избирателна кутия.


На 14.10.2023 г. /събота/
Район „Приморски“ ще приема горепосочените заявления от 08:30 до 17:00 часа.

 


 

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ II за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

 


 

ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ, подходящи за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове, насрочени на 29 октомври 2023 г.

 


 

СЪОБЩЕНИЕ

В срок до 14.10.2023 г. избирателите могат да подадат заявление за гласуване по настоящ адрес, само ако имат адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес в различни населени места на територията на Република България (напр.Варна-Добрич) и желаят да гласуват по настоящ адрес. Условие за вписване на избирателя в избирателен списък по настоящ адрес е регистрацията на настоящия адрес в съответното населено място да е извършена преди 28 април 2023 г. (6 месеца преди датата на произвеждане на изборите).

Начините за подаване на заявление за гласуване по настоящ адрес от гласоподавателя са:
1/ По електронен път чрез ГД ГРАО при Министерство на регионалното развитие и благоустройството на следния адрес: https://regna.grao.bg/
2/ По електронен път чрез Единния портал за достъп до електронни административни услуги на следния адсрес: https://egov.bg/
3/ В Центъра за административно обслужване на районната администрация на бул.“Ген.Колев“ №92 и на ул. „Цар Борис III” №35 Б, вх. 1 в кв.“Виница“.

 


 

СЪОБЩЕНИЕ

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:
1/ През Интернет на адрес
https://www.grao.bg/elections/

2/ Чрез стационарен или мобилен телефон. Избира се 0800 1 4726 безплатно за цялата страна.

3/ чрез Район „Приморски“:
052/ 341 971
052/ 359 108
052/ 359 162

 


 

Заповед № 3212/20.09.2023 г. на Кмета на Община Варна във връзка с определянето на местата за поставяне на плакати, обръщения и други агитационни материали по райони и кметства във връзка с провеждане на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

 


 

Услуги свързани с изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

 

Идентификатор на услуга : 3305
 
Идентификатор на услуга : 3307
 
 
Идентификатор на услуга : 3306
 
Услугите се подават по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване.

 


ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ 1 за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.


 


 

Указ № 146 на Президента на Република България за насрочване на избори за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г. (обн., ДВ, бр. 67 от 04.08.2023 г.)

 


 

ХРОНОГРАМА за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. (приета с Решение № 1951-МИ от 3 август 2023 г.)

 


 

Въпроси и отговори

Background Image

Header Color

:

Content Color

: