Достъп до обществена информация

Заявления за достъп до обществена информация се приемат всеки работен ден от 8:00 до 18:00 часа на гише в център за Административно обслужване на Район "Приморски", бул. "Ген. Колев" 92, тел. 052 359 100

Заявления могат да се подават и на електронен адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Предоставяне на достъп до обществена информация по електронен път

 

Процедура за достъп до обществена информация

 

Правила за организацията на работа по предоставяне на достъп до обществена информация в Община Варна

НАРЕДБА № Н-1 от 7.03.2022 г. за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация

 

Понятие и видове обществена информация

Предпоставките и правилата за достъпът до обществена информация са регламентирани в Закона за достъп до обществена информация - ЗДОИ

Определение на понятието обществена информация: “Обществена информация по смисъла на този закон е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти.”

Видовете обществена информация са:


ОФИЦИАЛНА: “Официална е информацията, която се съдържа в актовете на държавните органи и на органите на местното самоуправление при осъществяване на техните правомощия.” – чл. 10 от ЗДОИ

СЛУЖЕБНА: “Служебна е информацията, която се събира, създава и съхранява във връзка с официалната информация, както и по повод дейността на органите и на техните администрации.”– чл. 11 от ЗДОИ

Допустимите ограничения на правото на достъп до обществена информация са уредени в чл. 7 от ЗДОИ: “Не се допускат ограничения на правото на достъп до обществена информация, освен когато тя е класифицирана информация, представляваща държавна или друга защитена тайна в случаите, предвидени със закон.”

ЗДОИ не се прилага и информация по реда, предвиден в него не може да се получи, когато става дума за информация, която се предоставя във връзка с административното обслужване на гражданите и юридическите лица или се съхранява в Държавния архивен фонд на Република България /чл. 8 от ЗДОИ/.

 

Нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по ЗДОИ

НАРЕДБА № Н-1 от 7.03.2022 г. за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация

На основание чл. 115 от Конституцията на Република България и чл. 20, ал. 2 от Закона за достъп до обществената информация:

 

 

 

Вид на носителя

 

Количество

 

Норматив за разход

 

1.

 

Хартия А4

 

1 лист

 

0,01 лв.

 

2.

 

Хартия А3

 

1 лист

 

0,02 лв.

 

3.

 

Разход за тонер за едностранно отпечатване на лист хартия А4

 

1 стр.

 

0,02 лв.

 

4.

 

Разход за тонер за едностранно отпечатване на лист хартия А3

 

1 стр.

 

0,04 лв.

 

5.

 

CD диск 700 MB

 

1 бр.

 

0,26 лв.

 

6.

 

DVD диск 4,7 MB

 

1 бр.

 

0,30 лв.

 

7.

 

DVD диск 8,5 MB

 

1 бр.

 

0,67 лв.

 

8.

 

USB флаш памет 4 GB

 

1 бр.

 

3,46 лв.

 

9.

 

USB флаш памет 8 GB

 

1 бр.

 

5,72 лв.

 

10.

 

USB флаш памет 16 GB

 

1 бр.

 

7,93 лв.

 

11.

 

USB флаш памет 32 GB

 

1 бр.

 

9,47 лв.

 

Background Image

Header Color

:

Content Color

: